Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de eigenaar: de eigenaar van de website;
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s  die u bekijkt.
Door een pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 1. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg
  samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid
  ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 2. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze
  website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
 3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen
  daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 4. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen
  daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk
  aan ons te worden verzocht.
 Privacyverklaring:

Door onze Members aan ons verstrekte gegevens zullen nooit aan
derden worden doorgegeven. Er is een uitzondering op deze regel:
Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om deze gegevens
te verstrekken.

You cannot copy content of this page